2831077701 ptpepms-epa@edc.uoc.gr

 Επιλογή των Εισακτέων

Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής» διεξάγεται ως εξής:

(α) Συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από την Επιτροπή Επιλογής της Ειδικότητας η οποία έχει οριστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή.

(β) Γραπτή δοκιμασία σε θέμα σχετικό με την εκάστοτε προκηρυγμένη ειδικότητα, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη από τη Γ.Σ.Ε.Σ κατά τη διαδικασία προκήρυξης της ειδικότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητος όρος επιτυχίας για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι η επίτευξη της βάσης (βαθμός 5) στο εξεταζόμενο μάθημα.

(γ) Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές του Πανεπιστημίου από το οποίο ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες από τη Γ.Σ.Ε.Σ κατά τη διαδικασία προκήρυξης της ειδικότητας.

Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων: (α) το γενικό βαθμό του πτυχίου, (β) το βαθμό της πτυχιακής εργασίας, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, (γ) το βαθμό σε δύο προπτυχιακά μαθήματα συγγενικά με την προκηρυγμένη ειδικότητα, (δ) την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, (ε) το βαθμό επίδοσης στη συνέντευξη (στ) επαγγελματική εμπειρία, (ζ) εκπαιδευτική εμπειρία, (η) το βαθμό της γραπτής δοκιμασίας (εφόσον κριθεί απαραίτητη).

            Κατά την περίπτωση που δεν προβλέπεται το κριτήριο της γραπτής δοκιμασίας, εάν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) που έχουν κάνει αίτηση σε μια ειδικότητα είναι περισσότεροι από τον τριπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων τότε γίνεται προεπιλογή ενός αριθμού υποψήφιων ΜΦ. Η προεπιλογή στηρίζεται στα κριτήρια «α, β, γ, δ, ε, στ, ζ» της προηγούμενης παραγράφου και καταρτίζεται μία λίστα από υποψήφιους ΜΦ που δεν υπερβαίνουν το διπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων. Μόνο οι υποψήφιοι ΜΦ που είναι στην λίστα προεπιλογής προσέρχονται στη συνέντευξη. Η τελική κατάταξη των υποψήφιων ΜΦ λαμβάνει υπόψη και το βαθμό της συνέντευξης, εφόσον ο βαθμός αυτός είναι πάνω από τη βάση (π.χ. τουλάχιστον 5 με άριστα το 10). Εάν ο βαθμός της συνέντευξης είναι κάτω από τη βάση, τότε ο υποψήφιος ΜΦ αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

            Κατά την περίπτωση που προβλέπεται το κριτήριο της γραπτής δοκιμασίας, εάν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) που έχουν κάνει αίτηση σε μια ειδικότητα δεν έχουν επίδοση πάνω από τη βάση (π.χ. τουλάχιστον 5 με άριστα το 10), τότε αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής στο Π.Μ.Σ. Ομοίως, εάν ο βαθμός της συνέντευξης είναι κάτω από τη βάση, τότε ο υποψήφιος ΜΦ αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

            Εάν το σύνολο των επιτυχόντων εισακτέων σε μία ειδικότητα είναι μικρότερο από 8, τότε αυτή δεν είναι βιώσιμη για να λειτουργήσει, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υποψήφιοι Μ.Φ. καλούνται να δηλώσουν, αν επιθυμούν να εκτιμηθούν τα προσόντα τους για να εισαχθούν σε άλλη βιώσιμη ειδικότητα που έχει προκηρυχθεί την τρέχουσα ακαδημαϊκή περιόοδο και στην οποία συνεχίζουν να υπάρχουν κενές θέσεις εισακτέων.

            Όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούνται από την Επιτροπή Επιλογής για την ακρίβεια και γνησιότητα των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει. Η αξιολόγησή τους γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως παρατίθενται παρακάτω. Τα μόρια που δίνει κάθε κριτήριο προστίθενται χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο οι υποψήφιοι να έχουν συλλέξει μόρια από όλα τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων για κάθε υποψήφιο. Η μοριοδότηση των παραστατικών που γίνονται αποδεκτά, η διενέργεια και η βαθμολόγηση της συνέντευξης γίνονται από την Επιτροπή Επιλογής.

            Με βάση το σύνολο των μορίων καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της ειδικότητας και με βάση τη σειρά των υποψηφίων γίνεται η επιλογή τους. Εάν κάποιος υποψήφιος αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά του παίρνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Εάν ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση παραπάνω τους ενός υποψήφιοι τότε επιλέγονται όλοι.

 

Κριτήρια εισαγωγής χωρίς το κριτήριο της γραπτής δοκιμασίας:

α/α

Κριτήρια

Επεξήγηση

Ενδεικτική Μέγιστη Μοριοδότηση9

α

Βαθμός πτυχίου1

Η βαθμολόγηση γίνεται αναλογικά

15

β

Βαθμός συναφούς πτυχιακής εργασία2

Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο της υπο προκήρυξη ειδικότητας.

10

γ

Βαθμός σε δύο μάθηματα σχετικά με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος

Τα μαθήματα αυτά τα προσδιορίζει η αρμόδια επιτροπή επιλογής. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία μοριοδότησης όπως με το βαθμό πτυχίου

5

δ

Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα

Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου

8

Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος

10

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (1ο όνομα)3

6 (3 ανά δημοσίευση)

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (2ο όνομα και εξής)3

4 (2 ανά δημοσίευση)

Ανακοινώσεις σε συνέδρια4

2 (1 ανά δημοσίευση)

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων ή συλλογικών τόμων

2 (1 ανά δημοσίευση)

Η μέγιστη μοριοδότηση από δημοσιεύσεις δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μόρια.

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα5

2

ε

Συνέντευξη6

Βαθμός επίδοσης στη συνέντευξη

30

στ

Επαγγελματική εμπειρία 7

Ανάλογα με το χρονο υπηρεσίας

5

ζ

Εκπαιδευτική εμπειρία 8

Ανάλογα με το χρονο υπηρεσίας

5

 

Σύνολο

100

 

Ενδεικτικά κριτήρια εισαγωγής με το κριτήριο της γραπτής δοκιμασίας:

α/α

Κριτήρια

Επεξήγηση

Ενδεικτική Μέγιστη Μοριοδότηση 9

α

Βαθμός πτυχίου1

Η βαθμολόγηση γίνεται αναλογικά

10

β

Βαθμός συναφούς πτυχιακής εργασία2

Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο της υπο προκήρυξη ειδικότητας.

10

γ

Βαθμός σε δύο μαθήματα σχετικά με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος

Τα μαθήματα αυτά τα προσδιορίζει η αρμόδια επιτροπή επιλογής. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία μοριοδότησης όπως με το βαθμό πτυχίου.

5

δ

Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα

Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου

5

Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος

8

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (1ο όνομα)3

5 (5 μόρια για κάθε δημοσίευση)

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (2ο όνομα και εξής)3

4 (2 μόρια για κάθε δημοσίευση)

Ανακοινώσεις σε συνέδρια4

2 (1 μόριο για κάθε ανακοίνωση)

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων ή συλλογικών τόμων

2 (1 μόριο για κάθε δημοσίευση)

Η μέγιστη μοριοδότηση από δημοσιεύσεις δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μόρια

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα5

2

ε

Συνέντευξη6

Βαθμός επίδοσης στη συνέντευξη

10

στ

Επαγγελματική εμπειρία 7

Ανάλογα με το χρονο υπηρεσίας

5

ζ

Εκπαιδευτική εμπειρία 8

Ανάλογα με το χρονο υπηρεσίας

5

η

Γραπτή δοκιμασία10

Εξέταση σε μάθημα συναφές με την προκηρυγμένη ειδικότητα

30

 

Σύνολο

100

 

Σημειώσεις και για τους δύο πίνακες κριτηρίων:

 

1 Σε περίπτωση 2ου πτυχίου λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός μόνο του πτυχίου εκείνου που είναι συναφέστερο πρώτον με τις επιστήμες της αγωγής και ακολούθως με το αντικείμενο της κατεύθυνσης.

Όποιος έχει βαθμό πτυχίου 10 λαμβάνει 15 μόρια, όποιος έχει 8,45 λαμβάνει (8,45Χ15)/10 = 12,68.

2 Για την πιστοποίηση της πτυχιακής εργασίας χρειάζεται:

  1. βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος όπου θα φαίνεται η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας.
  2. Μία φωτοτυπία της πρώτης σελίδας της εργασίας σφραγισμένη από την Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου ή τη Γραμματεία του Τμήματος αποφοίτησης, για να πιστοποιηθεί ο αριθμός των συγγραφέων. Σε περίπτωση πολλών συγγραφέων ο βαθμός διαιρείται με τον αριθμό των συγγραφέων.
  3. Η πτυχιακή εργασία μοριοδοτείται μόνο εφόσον έχει συνάφεια με το αντικείμενο της ειδικότητας.

3 Σ’ αυτό το κριτήριο ο υποψήφιος πρέπει στο φάκελο υποψηφιότητας να καταθέσει:

i. ολόκληρη τη δημοσίευση (φωτοτυπία από τις σελίδες του περιοδικού),

ii. φωτοτυπία της σελίδας του περιοδικού με την επιστημονική επιτροπή, και γ) φωτοτυπία του εξωφύλλου.

4 Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του επίσημου βιβλίου των περιλήψεων ή των πρακτικών του Συνεδρίου.

5 Για συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα απαιτείται βεβαίωση από την επιτροπή ερευνών του φορέα υλοποίησης.

6 Η συνέντευξη μπορεί να γίνει δια ζώσης ή με προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη (π.χ. skype). Ο βαθμός του υποψήφιου στη συνέντευξη πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τη βάση (π.χ. 10 στα 20) για μπορεί να εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.

7 Η επαγγελματική προϋπηρεσία (δε μπορεί να είναι εκπαιδευτική) αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Επαγγελματική εμπειρία στο δημόσιο τομέα: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας ή τις ώρες απασχόλησης (σε περίπτωση ωρομίσθιας απασχόλησης).
  2. Επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα εφόσον πρόκειται για: α) Μισθωτούς θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον εργοδότη και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας (ή τις ώρες απασχόλησης σε περίπτωση ωρομίσθιας απασχόλησης, καθώς επίσης και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων του ΙΚΑ ή βεβαίωση ενσήμων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. β) Ελεύθερους Επαγγελματίες θα πρέπει απαραίτητα να έχουν εκδοθεί από το αντίστοιχο Επαγγελματικό ή άλλο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό Σύλλογο και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα άσκησης του επαγγέλματος.
  3. Επαγγελματική εμπειρία σε σωματεία, συλλόγους, ομοσπονδίες κλπ.: Η επαγγελματική εμπειρία βεβαιώνεται με τη κατάθεση συμβολαίων, όπου θα αναγράφεται το είδος της σχέσης εργασίας, καθώς επίσης και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης. Τα συμβόλαια θα πρέπει να συνοδεύονται με επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
  4. Επαγγελματική εμπειρία εκτός Ελλάδος: Η επαγγελματική εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο υποψήφιος υποβάλει: α) Δήλωση εργοδότη συνοδευμένη από επίσημη μετάφραση. β) Στοιχεία επικοινωνίας του εργοδότη.
  5. Σημαντική Παρατήρηση : Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και δεν αξιολογούνται.

Για να λάβει ο υποψήφιος 5 μόρια θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 ημερολογιακά έτη επαγγελματικής εμπειρίας (24 μήνες). Σε περίπτωση λιγότερης χρονικά εμπειρίας λαμβάνει κλασματικά αντίστοιχα μόρια, π.χ για 9 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνει (9Χ5)/24 = 1,875

8 Η εκπαιδευτική εμπειρία βεβαιώνεται από την αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης που υπηρέτησε ο υποψήφιος. Σε περίπτωση ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από το μισθολόγιο του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου και από βεβαίωση του εργοδότη όπου θα αναφέρονται τα εκπαιδευτικά καθήκοντα του υποψηφίου. Για να λάβει ο υποψήφιος 10 μόρια θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 ημερολογιακά έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας (24 μήνες). Σε περίπτωση λιγότερης χρονικά εμπειρίας λαμβάνει κλασματικά αντίστοιχα μόρια, π.χ για 13 μήνες εκπαιδευτικής εμπειρίας λαμβάνει (13Χ10)/24 = 5,416. Η εκπαιδευτική εμπειρία δεν μπορεί να υπολογιστεί ως επαγγελματική εμπειρία.

9 Η μέγιστη μοριοδότηση ανά κριτήριο μπορεί να διαφοροποιείται μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. κατά τη διαδικασία προκήρυξης της ειδικότητας που θα δεχτεί ΜΦ στο ΠΜΣ.

10 Ο βαθμός του υποψήφιου στη γραπτή δοκιμασία πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τη βάση (π.χ. 15 στα 30) για μπορεί να εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.