2831077701 ptpepms-epa@edc.uoc.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής»  του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης [Αριθμ. ΦΕΚ 635/τ.Β΄/9.3.2016] με βάση την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και την απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει τις διαδικασίες για τη χορήγηση πέντε (5) υποτροφιών κοινωνικού χαρακτήρα (Υ.Κ.Χ.) για το ακαδ. έτος 2016-17. Το ύψος των Υ.Κ.Χ ορίζεται στα 750 ευρώ (€) ανά υπότροφο.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι θα μοριοδοτηθούν με βάση το παρακάτω σύστημα που εγκρίθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. στη Συνέλευση της 31/5/2017 λαμβάνοντας υπόψη το σύστημα μοριοδότησης για παροχές σίτισης και στέγασης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης (απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης 304/19-07-2012).  Πιο συγκεκριμένα:

 

 

                                                                   1. ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 25 ΕΤΩΝ

                                               ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΓΟΝΕΩΝ + ΑΤΟΜΙΚΟΥ)*
 1. Άγαμοι υποψήφιοι μέχρι και 25 ετών
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Συνολικό Εισόδημα                 0  –  6.000,00 € 10 μόρια
Συνολικό Εισόδημα          6.001 –   8.000,00 € 5 μόρια
Συνολικό Εισόδημα          8.001 – 10.000,00 € 4 μόρια
Συνολικό Εισόδημα   10.001,00 – 12.000,00 € 3 μόρια
Συνολικό Εισόδημα   12.001,00 – 14.000,00 € 2 μόρια
Συνολικό Εισόδημα   14.001,00 – 18.000,00 € 1 μόριο

2.  ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ

2. Άγαμοι άνω των 25 ετών ή έγγαμοι ανεξαρτήτως ηλικίας

2α. ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Εισόδημα               0 –    6.000,00 € 10 μόρια
Εισόδημα   6.001,00 –   8.000,00 € 5 μόρια
Εισόδημα   8.001,00 – 10.000,00 € 4 μόρια
Εισόδημα 10.001,00 – 12.000,00 € 3 μόρια
Εισόδημα 12.001,00 – 14.000,00 € 2 μόρια
Εισόδημα 14.001,00 – 18.000,00 € 1 μόριο
2β. ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Έγγαμοι Μονογονεϊκή οικογένεια
Εισόδημα               0 –  8.000,00 € Εισόδημα               0 –  9.000,00 € 10 μόρια
Εισόδημα  8.001,00 – 10.000,00 € Εισόδημα  9.001,00 – 11.000,00 € 5 μόρια
Εισόδημα 10.001,00 – 12.000,00 € Εισόδημα 11.001,00 – 13.000,00 € 4 μόρια
Εισόδημα12.001,00 – 14.000,00 € Εισόδημα13.001,00 – 15.000,00 € 3 μόρια
Εισόδημα 14.001,00 – 18.000,00 € Εισόδημα15.001,00 – 19.000,00 € 2 μόρια
2γ. ΜΕ ΔΥΟ  ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Έγγαμοι Μονογονεϊκή οικογένεια
Εισόδημα                    0 - 10.000 Εισόδημα                   0 - 11.000 10 μόρια
Εισόδημα 10.001,00 – 12.000,00 € Εισόδημα 11.001,00 – 13.000,00 € 5 μόρια
Εισόδημα 12.001,00 – 14.000,00 € Εισόδημα 13.001,00 – 15.000,00 € 4 μόρια
Εισόδημα 14.001,00 – 18.000,00 € Εισόδημα15.001,00 – 19.000,00 € 3 μόρια
2δ. ΜΕ ΤΡΙΑ  ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Έγγαμοι Μονογονεϊκή οικογένεια
Εισόδημα                   0 - 12.000 Εισόδημα                   0 - 13.000 10 μόρια
Εισόδημα 12.001,00 – 14.000,00 € Εισόδημα 13.001,00 – 15.000,00 € 5 μόρια
Εισόδημα 14.001,00 – 18.000,00 € Εισόδημα 15.001,00 – 19.000,00 € 4 μόρια

2ε.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η μοριοδότηση αποδίδεται όπως παραπάνω σε κάθε υποψήφιο αυτής της κατηγορίας και το συνολικό εισόδημα προσαυξάνεται, όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι: α) για έγγαμο μεταπτυχιακό φοιτητή με περισσότερα από 3 παιδιά το συνολικό εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, και β) για κάθε επιπλέον παιδί μεταπτυχιακού φοιτητή ο οποίος διαθέτει μονογονεϊκή οικογένεια, το συνολικό εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ.

*Με βάση την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής  ζει μόνος του ή με την οικογένειά του. Εάν ο φοιτητής ζει με τους γονείς του συνυπολογίζεται στο ατομικό εισόδημα και το εισόδημα των γονέων. Εάν ζει με την οικογένειά του και είναι ταυτόχρονα προστάτης υπολογίζεται μόνο το ατομικό εισόδημα.

       

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

 1. Οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την πρόσκληση πριν συμπληρώσουν την αίτηση.
 2. Οι αιτήσεις που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης εξαιρούνται αυτόματα από τη διαδικασία αξιολόγησης.
 3. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών που αναγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

● Η επιλογή θα γίνει με αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας και εισήγηση από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για τελική επικύρωση  από τη Σ.Ε.Σ. του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τους φοιτητές για τα τελικά αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου

● Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από 23/06/2017 έως 28/07/2017 το συνημμένο στην πρόσκληση έντυπο αίτησης, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Π.Μ.Σ.: «Επιστήμες της Αγωγής». 
 3. Ατομικό (αν είναι άγαμοι) και οικογενειακό (αν είναι έγγαμοι) εκκαθαριστικό σημείωμα.
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα γονέων (για φοιτητές 25 ετών και κάτω).
 5. Το έντυπο  Ε1 ατομικό και των γονέων εφόσον ζουν με τους γονείς τους.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφεται ότι ο φοιτητής δεν είναι υπότροφος άλλου φορέα ή δεν θα υποβάλει αίτηση για υποτροφία σε άλλο φορέα για το τρέχον έτος, εφόσον λάβει υποτροφία στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφεται ότι ο φοιτητής ζει μόνος του ή με την οικογένεια του και εφόσον ζει με την οικογένεια του, αν είναι προστάτης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κ. Μαρία Μάζη), Δευτέρα-Παρασκευή 10:30-13:30, στο τηλέφωνο 28310-77701 και στο email: ptpepms-epa@edc.uoc.gr

 

 

Ρέθυμνο 31/05/2017

 

Η Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 

Ευφημία Τάφα

Καθηγήτρια