Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Τέχνη και Εκπαίδευση». Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονική εξειδίκευση και η καλλιέργεια της έρευνας σε επιστημονικά πεδία, τα οποία έχουν να κάνουν με όλες τις πτυχές της Τέχνης και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στην Εκπαίδευση μέσα στο ευρύτερο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής. Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι μορφές Τέχνης, όπως η λογοτεχνία, το θέατρο, η μουσική, οι εικαστικές τέχνες, ο χορός και ο κινηματογράφος, οι οποίες μελετώνται τόσο ως προς τις μορφολογικές, αισθητικές, ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές τους παραμέτρους όσο και ως προς τις γόνιμες σχέσεις που μπορούν να αναπτύξουν με το χώρο της εκπαίδευσης. Αντικείμενα από το χώρο της των Επιστημών της Αγωγής, όπως η Ειδική Διδακτική ή η Ψυχολογία, πλαισιώνουν μια τέτοια προσέγγιση. 

Με τη συστηματική μελέτη των αντικειμένων αυτών το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προαγωγή της έρευνας και την παραγωγή νέας γνώσης γύρω από από αυτά, καθώς και στην καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων των φοιτητών, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν στους χώρους της εκπαίδευσης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της άσκησης ποικίλων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές έτσι ώστε με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να είναι σε θέση:

 

  1. Να εργαστούν αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, ως εκπαιδευτικοί στην τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Με αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις πεδίων της εκπαίδευσης, τα οποία σχετίζονται με τη διδακτική των τεχνών, αλλά και με τη χρήση των τεχνών ως παιδαγωγικών μέσων γενικότερα, καθώς και ως μέσων για τη διδασκαλία ποικίλων γνωστικών αντικειμένων ειδικότερα. Πρόκειται για πεδία της εκπαίδευσης, τα οποία τις τελευταίες δεκαετίες καταλαμβάνουν όλο και πιο σημαντική θέση στα αναλυτικά προγράμματα διεθνώς. Ο τίτλος σπουδών παρέχει την προβλεπόμενη από το Νόμο μοριοδότηση στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών και στη διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων.
  2. Να εργαστούν ως ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα.
  3. Να είναι ικανοί να διεξαγάγουν πρωτογενή και εφαρμοσμένη έρευνα, και να την διαχέουν στην επιστημονική κοινότητα.
  4. Να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί σε σχολές που παρέχουν καλλιτεχνική εκπαίδευση (π.χ. δραματικές σχολές, εργαστήρια ζωγραφικής κ.λπ.)
  5. Να εργαστούν σε χώρους, στους οποίους η Τέχνη και η διδακτική της αξιοποίηση μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο (π.χ. μουσεία, φυλακές, εκδοτικοί οίκοι κ.λπ.)
  6. Να εργαστούν ως καλλιτέχνες, αξιοποιώντας σχετικά τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες.
  7. Να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
  8. Να διαθέτουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, όσοι δεν έχουν προπτυχιακές σπουδές σε Παιδαγωγικό Τμήμα, μέσω της απόκτησης του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου.

 

Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.