2831077701 ptpepms-epa@edc.uoc.gr

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Επιστήμες της Αγωγής»

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα και η ερευνητική απασχόληση για την απονομή των τίτλων του Π.Μ.Σ. περιγράφονται ως εξής:

(α) Κάθε μάθημα διδάσκεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα επί 39 ωρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 13 συναντήσεις διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεμία, έχουν τη μορφή σεμιναρίου και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα μαθήματα κορμού και τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα.

(β) Κάθε προσφερόμενο μάθημα πιστώνεται με μονάδες (ECTS) «λαμβανομένου υπόψη του συνολικού φόρτου εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωσή» του (άρθρο 2, παράγρ. 1, της υπουργ. απόφ. Φ5/89656/Β3, Φ.Ε.Κ. 1466/13-8-2007). Ο συνολικός φόρτος εργασίας ανά εξάμηνο αποτιμάται σε ένα ανώτατο όριο τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων. Ειδικότερα:

 1. Τα μαθήματα κορμού πιστώνονται με 17 ECTS.
 2. Τα κατ’ επιλογή μαθήματα πιστώνονται με 13 ECTS.
 3. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πιστώνεται με 4 ECTS κατά το Επίπεδο Ι (σύνταξη ερευνητικού σχεδίου) και με 17 ECTS κατά το Επίπεδο ΙΙ (εκπόνηση – συγγραφή)
 4. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

(γ) Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε τουλάχιστον επτά (7) μεταπτυχιακά μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε 99 πιστωτικές μονάδες και να εκπονήσουν επιτυχώς μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε είκοσι μία (21) πιστωτικές μονάδες. Κάθε μάθημα βαθμολογείται από 0-10 και βάση επιτυχίας θεωρείται το 5. Ειδικότερα:

 1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και των δυο κατευθύνσεων υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς δύο (2) μαθήματα κορμού (2 Χ 17 ECTS = 34 ECTS), τα οποια διδάσκονται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών και πέντε (5) κατ’ επιλο­γήν υποχρεωτικά μαθήματα (5 X 13 = 65), τα οποία διδάσκονται σε οποιοδήποτε εξάμηνο σπουδών.
 2. Τουλάχιστον το ένα (1) από τα δύο (2) μαθήματα κορμού είναι υποχρεωτικά μάθημα συναφές με τις μεθόδους έρευνας της επιστημονικής κατεύθυνσης στην οποία ειδικεύονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
 3. Τουλάχιστον τα τρία (3) από τα πέντε (5) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα που θα επιλέξουν οι φοιτητές πρέπει να ανήκουν στα προσφερόμενα μαθήματα της ειδίκευσης που παρακολουθούν.

(δ) Μετά το τέλος του Β' εξαμήνου οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν την εκπόνηση μεταπτυ­χιακής διπλωματικής εργασίας υπό την εποπτεία ενός Καθηγητή ή Λέκτορα του Τμήματος. Ειδικότερα:

 1. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο της κατεύθυνσης και της ειδικότητας του φοιτητή. Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγρ. 4 του άρθρου 5 του νόμου 3685/2008. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία βαθμολογείται από 0-10 και βάση επιτυχίας θεωρείται το 5.
 2. Ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από αίτηση του επιβλέποντος ή του μεταπτυχιακού φοιτητή, όταν ολοκληρωθεί η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
 3. Όταν Καθηγητές του Τμήματος αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας ή αποχωρούν λόγω διορισμού τους σε άλλο ΑΕΙ μπορούν να παραμείνουν ως επιβλέποντες.

(ε) Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί να μετακινούνται από εξάμηνο σε εξάμηνο ανάλογα με τις διδακτικές δυνατότητες του Τμήματος και σύμφωνα με το σύστημα των πιστωτικών μονάδων (ECTS).

(στ) Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί να διδαχθούν από έναν ή και περισσότερους διδάσκοντες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., για να καλυφθεί η ύλη ενός διευρυμένου ή/και διεπιστημονικού γνωστικού αντικειμένου.

(ζ) Η Σ.Ε. μπορεί να εισηγηθεί στη Γ.Σ.Ε.Σ. τη δυνατότητα λειτουργίας θερινών εξαμήνων για ταχύρρυθμη εκπαιδευτική κάλυψη ύλης εξαμήνου σε ορισμένα προσφερόμενα μαθημάτα. Οι απαιτήσεις για την παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων σε θερινό εξάμηνο παραμένουν ιδιες όπως προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Ερευνητική και Βοηθητική Απασχόληση Μεταπτυχιακών Φοιτητών - Υποτροφίες

Οι υποψήφιοι για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης προσφέρουν ερευνητικές καιβοηθητικές υπηρεσίες στα Εργαστήρια του Τμήματος, σε συνέδρια κλπ. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων, να συνεργάζονται με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κ.ά. ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Προς τούτο οι υποψήφιοι μπορούν να υποστηριχθούν οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. - ή από άλλο φορέα, για τη μετακίνηση και διαμονή τους σε πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Το ΠΜΣ προβλέπεται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών ή βραβεία αριστείας, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και μετά από εισήγηση της ΣΕ του προγράμματος. Οι υποτροφίες θα δίνονται με βάση ακαδημαϊκά ή άλλα αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και θα εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Προγράμματος.

Διάρκεια Σπουδών

Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι η διπλάσια από την προβλεπόμενη κανονική διάρκεια φοίτησης στην εκάστοτε υπουργική απόφαση που διέπει τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Οποιαδήποτε παράταση του κανονικού χρόνου φοίτησης εγκρίνεται από Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε.

Αναστολή σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή χορηγείται μετά από εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και δεν μπορεί να είναι διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε μικρότερης του ενός εξαμήνου. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, αναστολή φοίτησης. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης δεν υπολογίζεται στη διάρκεια των σπουδών που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα ενεργοποιήσει εκ νέου τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακός φοιτητής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα.

Εγγραφή, παρακολούθηση Μαθημάτων και όροι διαγραφής

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του φοιτητή σε κάθε εξάμηνο απαιτείται να εξοφλήσει το ήμισυ του ετήσιου ποσού των διδάκτρων. Απαλλάσσονται όσοι φοιτητές έχουν υποτροφία.

Προκειμένου να διδαχθεί ένα μάθημα επιλογής, πρέπει να επιλεγεί τουλάχιστον από πέντε (5) φοιτητές. Η παρακολούθηση των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί επίσης να επιβάλει στο μεταπτυχιακό φοιτητή την παρακολούθηση μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου, στην περίπτωση που θα κρίνει ότι η κατάρτιση του δεν είναι επαρκής στην κατεύθυνση.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να προβεί στη διαγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή από τα μητρώα του Τμήματος σε περίπτωση αδικαιολογήτων απουσιών πέραν του 1/3 των υποχρεωτικών ωρών παρακολούθησης ενός μαθήματος. Οι φοιτητές οι οποίοι αποτυγχάνουν σε ένα μάθημα σε δύο εξεταστικές περιόδους παραπέμπονται στην Γ.Σ.Ε.Σ. με το ερώτημα της διαγραφής από τα μητρώα του Τμήματος. Σε καμία περίπτωση διαγραφής του φοιτητή για τους ανωτέρω λόγους δεν επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που έχει καταβάλει έως εκείνη τη στιγμή για την εγγραφή του.  

Απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποστηρίζεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από τον επιβλέποντα και δύο άλλα μέλη (το ένα μέλος της τριμελούς επιτροπής μπορεί να είναι ερευνητής ή διδάσκων στο Π.Μ.Σ. εκτός του οικείου Τμήματος), τα οποία τα ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόν Κανονισμό και στην παράγρ. 4 του άρθρου 5 του νόμου 3685/2008.

Κατα τη διαδικασία εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η τριμελης επιτροπή συνεκτιμά και αξιολογεί τα εξής:

 1. τη γενική αναλυτική και συνθετική ικανότητα του φοιτητή,
 2. την επαρκή βιβλιογραφική τεκμηρίωση του θέματος,
 3. τον πλούτο, την ποιότητα και την αξιοπιστία των βιβλιογραφικών πηγών,
 4. τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διερεύνηση του θέματος,
 5. τον τρόπο επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων της έρευνας σε σχέση με το αντίκειμενο της μελέτης,
 6. την επιστημονική συμβολή της διπλωματικής εργασίας,
 7. τη σαφήνεια ως προς τη διατύπωση των στόχων – ερωτημάτων – υποθέσεων της μελέτης καθώς και των νοημάτων,
 8. τη γενικότερη ποιότητα και σαφήνεια των νοημάτων της εργασίας.

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής διατριβής ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει τρία αντίτυπα της εργασίας του σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (σε CD η DVD) στη Γραμματεία του Τμήματος.