Διευθύντρια: Ευφημία Τάφα, Καθηγήτρια


Συντονιστική Επιτροπή:

    • Ευφημία Τάφα, Καθηγήτρια
    • Νικόλαος Ζαράνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
    • Ελευθερία Αργυροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια
    • Ευθυμία Γουργιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια
    • Κάλλια Τρούλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια