Διευθύντης: Βασίλειος Οικονομίδης


Συντονιστική Επιτροπή:

    • Βασίλειος Οικονομίδης, Καθηγητής
    • Νικόλαος Ζαράνης, Καθηγητής
    • Ελευθερία Αργυροπούλου,  Καθηγήτρια
    • Μαρία Αμπαρτζάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
    • Κάλλια Τρούλλη, Επίκουρη Καθηγήτρια