Διευθύντρια: Κορνηλάκη Αικατερίνη, Αναπληρωτής Καθηγήτρια


Συντονιστική Επιτροπή:

    • Κορνηλάκη Αικατερίνη, Αναπληρωτής Καθηγήτρια
    • Μαρκοδημητράκη Μαρία, Αναπληρωτής Καθηγητής
    • Κυπριωτάκη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
    • Μανωλίτσης Γεώργιος, Επίκουρη Καθηγήτρια
    • Λιναρδάκης Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής