Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

 

Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου

17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Αναπτυξιακές θεωρίες και οι παιδαγωγικές εφαρμογές τους

13 ECTS

Αναπτυξιακή ψυχολογία βρεφών και νηπίων

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Kορμού

 

Στατιστική στην εκπαίδευση

17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με αισθητηριακά προβλήματα

13 ECTS

Ανάπτυξη και καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο Ι)

4

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)

 

Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική: Παρεμβατικά προγράμματα και εφαρμογές

13 ECTS

Εκπαιδευτική ψυχολογία

13 ECTS

Ενναλακτικές – Βιωματικές προσεγγίσεις των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο ΙΙ)

17

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

 

Αναπτυξιακές διαταραχές και ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις

13 ECTS

Γλωσσική ανάπτυξη και αγωγή

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS